Työkokemus ja koulutus

Olen Rovaniemeläinen toimintaterapeutti, valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 1998. Toimintaterapiayrittäjänä olen toiminut vuodesta 2007 alkaen, ensin Lappeenrannassa ja nykyisin Rovaniemen seudulla.

Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Rovaniemen alueella Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian palveluntuottajana ja Lapin Hyvinvointialueen toimintaterapian palveluntuottajana. Teen pääasiallisesti lasten -ja nuorten toimintaterapiaa asiakkaan arkiympäristöissä;- koti,-päiväkoti,-ja koulukäynteinä sekä toimitiloissani. Etäyhteys on mahdollista.

Tutkinnot

Toimintaterapeutti, Etelä-Karjalan Ammattiopisto; terveys-ja sosiaalialan koulutusala 1998,

Esimiestyön-ja johtamisen erikoistumisopinnot, Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu Täydennyskoulutus/Liiketalous 2007

Työkokemus toimintaterapeuttina

Vuosina 1999 - 2001 toimintaterapeuttina, Suomen MS-Liitto ry Palvelukoti Satakieli Lappeenranta

Vuosina 2002 - 2006 vastaavana toimintaterapeuttina, Suomen MS-Liitto ry Palvelukoti Satakieli Lappeenranta

Vuonna 2007 Itsenäinen Ammatinharjoittaja, sopimus Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisestä avokuntoutuspalvelusta Lappeenrannan seudulla, sekä Lappeenrannan kaupungin lasten toimintaterapiapalvelujen tuottajana

Vuosina 2008 - 2017 Lasten Toimintaterapeutin toimi Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskuksessa kuntoutuksen osastolla

Vuodesta 2011 - lähtien sivutoimisena Itsenäisenä Ammatinharjoittajana Kelan lääkinnällisen kuntoutuspalvelujen tuottajana Lapin vakuutuspiirissä

Vuodesta 2016 (elokuu) lähtien kokoaikainen Itsenäinen Ammatinharjoittaja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuspalvelujen tuottajana Lapin vakuutuspiirissä

Käymiäni koulutuksia:

PDA-piirteisen lapsen tunnistaminen ja toimiva tuki, Lapin kesäyliopisto  23.4.-7.5.2024

Tietoturvasuunnitelma Webinaari, Kuntotusyrittäjät 17.04.2024 

Lasten haasteet taidoiksi. Maalaisjärjen ja vanhojen viisauksien paluu kasvatukseen, Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman, Ikääntyvien yliopiston verkkoluento 13.3.2024

Säännölliset ensiapu-koulutukset EA 1 , 1/2024 (voimassa 04.01.2027)

Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen, Kuntoutuskouluttajat Oy 5.10.2023

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa, Kuntoutus Akatemia 8-9.3.2023

Haastavat tilanteet arjessa -kun seksuaalisuus ja sen sävyt aiheuttavat päänvaivaa, Kehitysvammaliitto 19.5.2022

Tietoturva webinaari Diarium 4/2022

Asiakastietolaki webinaari Diarium 2/2022

Kela kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus -ja yhteistyötilaisuus 1/2022

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky 10/2021

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset  6/2021

Syömisen kehitys ja syöttäminen, rakenteelliset ja sensomotoriset syömisvaikeudet, syömisongelmien lähestyminen yhteisterapian keinoin 5/2021

Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 11/2020

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt 3/2020

Autisminkirjon oppilas lähikoulussa 2/2020

Kela: Yhteistyössä kohti asiakaslähtöisempää kuntoutuspalvelua 1/2020

Toimintaterapian vaikutukset kehitysvammaisen lapsen arjessa toimimiseen ja osallistumiseen 12/2019

Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 3/2019

ADHD:n uudet hoitosuositukset 3/2019

Läheisen ohjaus terapiatyössä 2018

Aistisäätely : Sensory Processing Measure- koulutus (SPM ja SPM-P mittareita käyttäen) 2017 

Aistikoulutus 2017

Tietosuojakoulutus 2017 

Kohti kantaa rakenteinen kirjaaminen 2017

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen ICF-luokituskoulutus  2010 ja 2016

SeMoCo-harjoitusten hyödyntäminen, perus -ja jatkokurssi 2016

Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaajakoulutus 2015

PRT-koulutus 2015

GAS-koulutus 2014

Sherborne-koulutus, lasten kokonaiskehitystä tukeva menetelmä 2010, jatkokurssi 2012

Autismin kirjo-nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä 2011

MAP-testikoulutus 2010

Neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaus ja kuntoutus 2010

Pikkulapsipsykiatria 2010

Lapsen sensomotoristen valmiuksien kliinisen havainnoinnin koulutus 2008

Kielitaito:

Toteutan terapiaa suomen kielellä, muu kielitaito englanti, ruotsi. 

Käytän terapiassa tukiviittomia ja kuvaohjausta.
Luo kotisivut ilmaiseksi!