Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Toimintaterapia perustuu asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja joita asiakas tarvitsee arkielämässään. Terapiassa otetaan huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Terapia pohjautuu asiakkaan mielenkiinnonkohteisiin.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä lapsen ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön . Terapiassa huomioidaan lapsen vahvuudet. Toiminta on lapsen mielenkiinnoista lähtevää ja onnistumisen kokemuksia tarjoavaa. Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta kehittymään omassa tahdissaan ja oppimaan uusia taitoja. Toimintaterapiassa tuetaan ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja joita arkielämässä tarvitaan esim. leikkitaitoja, motorisia taitoja, tunteiden säätelyä, omatoimisuutta ja sosiaalisia taitoja. 

Lasten toimintaterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Vanhempien tukeminen ja ohjaaminen on osa terapiaa. Yhteistyö lapsen muiden terapeuttien esim. fysioterapeutin ja puheterapeutin kanssa on tiivistä. Myös yhteistyö lapsen arkiympäristön (esim. päiväkoti, koulu) henkilökunnan kanssa on tärkeää, jotta terapiassa harjoitellut asiat siirtyvät lapsen ja nuoren arkeen.


 

Linkit

www.kela.fi/kuntoutus

www.toimintaterapeuttiliitto.fi

www.kuntoutusyrittajat.fi

www.adhd-liitto.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

www.autismiliitto.fi

www.sity.fi

 

Laitteet, välineet ja tilat:

Huomioin asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet terapiavälineitä ja menetelmiä valitessani. Laitteet ja välineet tukevat asiakkaan omaa osallistumista ja motivoivat asiakasta terapiassa.

Toimitilani ovat allergiaystävälliset. Mikäli asiakas tarvitsee avustajakoiraa on se mahdollista ottaa mukaan toimitiloihin.

Kuvia toimintaterapiasta

Luo kotisivut ilmaiseksi!